۲۷ اسفند
۱۳۹۲
منتشر شده در دسته: مبانی ورمی کمپوست
توسط جمال    بدون نظر

نقش کرم ها در مدیریت زباله و محیط زیست

در کشورهایی که فناوری ورمی کمپوست در آنجا پیشرفت کرده است، از این فناوری در سطح وسیع برای مدیریت زباله بسیار استفاده می‌شود. این کار معمولاً با جداسازی مواد آلی از غیر آلی زباله‌های شهری شروع شده و سپس مواد آلی به محل‌های وسیعی فرستاده می‌شود که بسترهای کرم‌ها در آنجا قرار دارند.

نقش کرم ها در مدیریت زباله و محیط زیست

مدیریت زباله و محیط زیست با کرم خاکی

شرکت‌های تولید کنندۀ ورمی کمپوست در قبال دریافت وجهی زباله را تحویل گرفته و با گذراندن فرآیند کرم پوسال آن را به کودی با ارزش تبدیل می‌کنند.  این کار به عنوان یک شغل پر درآمد محسوب می‌شود. علاوه بر تولید کود آلی، این شرکت‌ها از فروش کرم و محصولات جانبی آن هم درآمد دارند. همۀ اینها از همان زباله‌هایی نشأت می‌گیرد که برای شهرداری‌ها معمولاً یک معضل شهری قلمداد می‌شود.

البته این فعالیت به دلیل اینکه نیاز به زمین زیادی دارد، سرمایه‌گذاری زیادی هم نیاز دارد. پس یک روش دیگر برای مدیریت زباله و محیط زیست توسط کرم‌های خاکی، انجام همین فرآیند تولید ورمی کمپوست در محل تولید زباله است. منازل عمدتاً محل اصلی تولید زباله هستند. با بسترسازی این امر در منازل تا 80 درصد هزینه‌های چرخۀ زباله کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر برای مدیریت زباله توسط کرم خاکی سیستم‌های تولیدی پیشرفته‌ای هم ابداع شده است که با توجه به میزان تولید زباله در روز می‌توان آنها را هم به کار گرفت. علاوه بر شهرها، دیگر محل‌هایی که زباله‌های آلی تولدی می‌کند، دامداری‌ها و مزارع کشاورزی هستند. حتی محل خرید و فروش دام‌ها و کشتارها محل مناسبی برای یافتن مواد آلی اولیه برای تولید ورمی کمپوست است. با مدیریت صحیح و ورود بخش خصوصی از این فرصت‌ها هم می‌تواند درآمدزایی نمود.

بدین ترتیب کرم‌های خاکی می‌توانند در مدیریت زباله و پسماندهای شهری و غیر شهری نقش مهم داشته باشند که این خود گامی موثر در مدیریت محیط زیست می‌باشد.

شما چی فکر می‌کنید؟