نوشته‌های دسته برچسب "کشاورزی پایدار"
۳ فروردین
۱۳۹۳
توسط جمال
بدون نظر
چرا کمپوست

آینده ورمی کمپوست

از معضلاتی که با افزایش جمعیت بیشتر از قبل اهمیت پیدا می‌کند، بحث زباله‌هایی است که فعالیت‌های انسانی از خانه‌ها تا صنایع بزرگ تولید می‌کنند. این زباله‌ها باید به بهترین شیوه دوباره به طبیعت برگردند و یا به نحوی وارد چرخۀ طبیعت شوند. بدین منظور […]

۸ اسفند
۱۳۹۲
توسط جمال
بدون نظر
آیا کشاورزی طبیعی می تواند دنیا را تغذیه کند؟

آیا کشاورزی طبیعی می تواند دنیا را تغذیه کند؟

در واقع کشاورزی بومی مخصوصاً برای کشورهای در حال توسعه پربازده است. یک سوال کلیدی که اغلب راجع به کشاورزی بومی شامل کشاورزی طبیعی پرسیده می‌شود، این است که این صنعت می‌تواند به اندازه‌ی کافی برای تامین نیاز جهانی به غذا موثر باشد؟ در حالی که بسیاری موافق کشاورزی بومی […]