۱۱ اسفند
۱۳۹۲
منتشر شده در دسته: مبانی ورمی کمپوست
توسط جمال    بدون نظر

ورمی کمپوست و کمپوست های رایج

تا اینجای مطالب تارنمای ورمی کمپوست، راجع به کمپوست و ورمی کمپوست و نحوه‌ی تولید هر کدام توضیحات کامل داده شده است. اما برای درک بهتر موضوع و اختلاف بین ورمی کمپوست و کمپوست های رایج بهتر است که به این موضوع هم پرداخته شود.

در تولید کمپوست فقط ریزاندامگان مخصوصاً باکتری‌ها و قارچ‌ها عمده فعالیت تجزیۀ مواد آلی و تبدیل آنها به کودی به نام کمپوست را انجام می‌دادند. این فرآیند در هر جا که مواد غذایی، حرارت و رطوبت وجود داشته باشد، شکل می‌گیرد. به دلیل اینکه معمولاً موجودات زره‌بینی به نام ریزاندامگان در همه جا هستند. فقط باید دیگر شرایط رشد و نمو آنها فراهم شود تا دست به کار گردند.

همۀ ما نحوۀ تولید کمپوست را به صورت یک توده مواد زائد یا همان زباله می‌دانیم که روی هم تلنبار شده و تجزیۀ آن به وسیلۀ همان ریزاندامگان شروع می‌شود که با بالا رفتن حرارت همراه است. اولین اختلاف این روش تولید کمپوست با ورمی کمپوست، در سرعت تجزیۀ مواد آلی است که در کرم پوسال (ورمی کمپوست) به دلیل وجود کرم‌های خاکی عملیات تجزیه سریع‌تر انجام می‌شود.

کرم‌ها سریعتر از ریزاندامگان شروع به خوردن و تبدیل کردن زباله به کود می‌کنند و حتی تکثیر و رشد و نمو آنها به قدر است که به این سرعت بیافزاید. حتی در ورمی کمپوست یا مدفوع کرم‌های خاکی هم ریزاندامگان وجود دارند که عملیات تجزیه را هم آنها پی می‌گیرند و این باعث هر چه بیشتر بالا رفتن کیفیت محصول نهایی، کود برای گیاهان، می‌شود.

فراموش نکنید که در هر دو فرآیند تولید کمپوست و ورمی کمپوست، عملیات تجزیه صورت می‌گیرد. ولی کاری که کرم روی کود یا زباله انجام می‌دهد بسیار بهتر است از ریزاندامگان. به این دلیل که ساختار و خاصیت اسفنجی خاک بیشتر حفظ شده، علاوه بر اینکه مواد غذایی موجود در کود نهایی بسیار با کیفیت‌تر است.

شما چی فکر می‌کنید؟