۱۶ اسفند
۱۳۹۲
منتشر شده در دسته: مبانی ورمی کمپوست
توسط جمال    بدون نظر

تفاوت کمپوست و ورمی کمپوست

فرآیند کمپوست به تجزیۀ مواد آلی توسط موجودات زنده گفته می‌شود که به محصول آن هم کمپوست می‌گویند. البته شاید معادل کود آلی عبارت مناسب‌تری برای آن باشد. اما اینکه این موجودات زنده از چه نوعی باشند، مطمئناً نحوۀ تجزیه و نوع موادی که در کود حاصله وجود خواهد داشت، فرق خواهند کرد. بدین ترتیب با این شاخصه ما به تفاوت کمپوست و ورمی کمپوست از این جنبه می‌پردازیم که کمپوست صرفاً توسط ریزاندامگانی مثل باکتری‌ها و قارچ‌ها تولید می‌شود. این در حالی است که در تولید ورمی کمپوست کرم‌های خاکی هم وارد فرآیند تجزیه شده و محصول با کیفیت بالاتری را تولید می‌کنند.

تفاوت کمپوست و ورمی کمپوست

تفاوت کمپوست و ورمی کمپوست

در ورمی کمپوست ریزاندامگان هم وجود دارند، به طوری که تحقیقات نشان داده دستگاه گوارش کرم‌ها خود دارای میزان بالایی از بار میکروبی مفید برای خاک و گیاه است که همین عامل در مقاومت گیاهانی که با این نوع کودها تغذیه می‌شوند، تاثیر به سزایی دارد.

برای تولید کمپوست از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. از سوزاندن زباله‌ها تحت شرایط خاص گرفته تا توده کردن آنها برای پوسیده شدن توسط ریزاندامگان. ولی روش دوم مناسب‌تر بوده اما به دلیل محدودیت‌هایی که برای جوامع امروزی دارد شاید در وسعت بالا کمتر امکان‌پذیر باشد. به همین دلیل در تولید صنعتی کمپوست محیط زیست به نحوی دیگر آلوده شده و اثرات خود را خواهد گذاشت.

اما در تولید ورمی کمپوست یا کرم پوسال، هدف کمک گرفتن از موجوداتی به نام کرم‌های خاکی است که عملیات تولید کود را تسریع می‌بخشند. علاوه بر آن، کیفیت کود حاصله را هم به مراتب بالاتر از کمپوست در حالت عادی می‌برند. البته در طبیعت این کار به صورت طبیعی کرم‌ها و ریزاندامگان در کنار هم اقدام به باروری بهتر خاک برای رشد بهتر گیاهان می‌کنند. ولی در زندگی صنعتی امروز از خاصیت بالقوۀ این موجودات برای تسریع این عملیات بهره می‌برند.

از نظر استفادۀ عملی، هر دوی این کودها برای تثبیت برخی از عناصر مفید در خاک مهم و ضروری هستند. اما نتیجه‌ای که می‌توان از کود ورمی کمپوست گرفت، به مراتب بالاتر از کمپوست است. بر همین اساس این نوع کودها دارای قیمت بالاتری هستند. ولی باید گفت در بلند مدت این قیمت بالا توسط تولید بالای کمی و کیفی محصول جبران خواهد شد. هر چند در آینده ممکن است با تولید بیشتر ورمی کمپوست قیمت آن هم کاهش یابد.

شما چی فکر می‌کنید؟